Kunde

Melodie und Rhythmus

(M&R)

Projekt

Relancering af magasinet. Udarbejdelse af nyt visuelt udtryk, som skulle hjælpe magasinet med at re-brande sig selv i en mere politisk retning.

Produkter

Logo, Bomærke, Visuel identitet og Branding samt Principlayout.

BAGGRUND

Melodie und Rhythmus er Tysklands ældste musikmagasin. Det blev grundlagt i DDR tilbage i 1957, hvor magasinet ikke kun koncentrerede sig om underholdning og musik, men også havde et politisk fokus. I DDR var M&R det førende musikmagasin, og overlevede også genforeningen i 89, hvor det fortsatte som et mindre niche magasin i de følgende år.

I slutningen af 2014 blev det efter en omstrukturering i magasinets redaktion bestemt, at M&R skulle relancere sig selv med et tilbagevendende fokus ikke kun på popkultur, musik og underholdning men med en politisk oplyst og samfundsrelateret vinkel.

 

I dag føres magasinet i den normale handel i hele Tyskland og er endvidere i handlen i både Belgien, Frankrig, Luxembourg, Østrig og Schweiz.

I 2014 gennemgik M&R en forandring, hvor det blev bestemt at fokusere på magasinets oprindelige og originale form, hvor politik og samfund var en implementeret del af magasinets udtryk. Da magasinet i 2014 fik ny redaktør, kom der en ny vision om at genskabe magasinets oprindelige profil, og ønskede dermed et nyt visuelt udtryk til afspejling af denne forandring.

OPGAVEN

Rabotnik fik i opstartsfasen et veludført brief fra M&R, hvori de udspecificerede deres ønsker om branding og visuelt udtryk. På baggrund af dette udarbejde Rabotnik derefter flere forskellige udkast til branding og principlayout, hvorfra M&R udvalgte et look, der blev arbejdet videre med og færdiggjort.

 

Selve processen inkluderede 2 tilretninger og revisioner, hvor Rabotnik og M&R i tæt samarbejde indcirklede det endelige udtryk.

 

Da logo og den visuelle identitet var fastlagt, tog Rabotnik til Berlin, hvor vi var med til layoutet af den første udgivelse af magasinet i sin nye form.

 

Afslutningsvis blev de ansatte sat ind i principlayoutet og dets funktioner, så de selvstændigt siden har kunne arbejde videre med designet og udtrykket på bedst mulig vis.