PREVIOUS

NEXT

Kunde

Naalakkersuisut

Departementet for Sundhed i Grønland

Projekt

Udvikling af landsdækkende kampagne med fire fokusområder; kost, alkohol, motion og rygning.

Produkter

Livstilsmagasin, Undervisningsmaterialer (digitale og trykte), Tv-udsendelser, Pixi-bog, Materialer til borgermøder.